LIÊN KẾT HỮU ÍCH
 
 
 
 
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN
Địa chỉ e-mail
Trang chủ » Thông báo » Về việc tuyển dụng cán bộ làm việc tại Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới
Về việc tuyển dụng cán bộ làm việc tại Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới
Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) là một trong các cơ quan chuyên môn của Liên hợp quốc, được thành lập năm 1967. Sứ mệnh của WIPO là khuyến khích các hoạt động sáng tạo, tăng cường bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ trên toàn thế giới để tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuyển giao công nghệ liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ cho các nước đang phát triển nhằm góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội và văn hoá, phù hợp với phạm vi và thẩm quyền hoạt động của Liên hợp quốc và các cơ quan trực thuộc, đặc biệt là Hội nghị Liên hợp quốc về Thương mại và Phát triển, Chương trình Phát triển Liên hợp quốc, Tổ chức Phát triển công nghiệp Liên hợp quốc và Tổ chức Văn hoá, Khoa học và Giáo dục Liên hợp quốc.
Để thực hiện sứ mệnh nêu trên, bên cạnh các chính sách, hoạt động khác, WIPO đã và đang thực hiện chính sách cân bằng đại diện của các khu vực địa lý tại tổ chức này. Vì vậy, các nhân viên làm việc tại WIPO được tuyển dụng từ các nước thành viên trên khắp thế giới. Với sự phát triển của WIPO nói riêng và lĩnh vực sở hữu trí tuệ nói chung, WIPO liên tục tuyển dụng cán bộ làm việc lâu dài hoặc ngắn hạn tại trụ sở đặt tại Geneva, Thuỵ Sĩ.
Việt Nam là một Thành viên của WIPO và đã có những hoạt động tích cực, đóng góp cho sự phát triển của WIPO cũng như hoạt động sở hữu trí tuệ của thế giới. WIPO mong muốn có sự hiện diện của đại diện Việt Nam trong tổ chức này thông qua việc nộp đơn tuyển dụng vào các vị trí công việc được thông báo (các vị trí tuyển dụng bao gồm các lĩnh vực khác nhau như: pháp lý, thẩm định đơn đăng ký sở hữu công nghiệp, hành chính, quản lý dự án, công nghệ thông tin, phiên dịch, v.v.).
Cục Sở hữu trí tuệ trân trọng thông báo đến tất cả các công dân Việt Nam có nguyện vọng, căn cứ vào khả năng của mình để nộp đơn tuyển dụng vào các vị trí công việc phù hợp. Thông tin tuyển dụng của WIPO thường xuyên được cập nhật tại địa chỉ: https://erecruit.wipo.int/public. Mọi câu hỏi về việc nộp đơn tuyển dụng có thể gửi về địa chỉ: erecruit@wipo.int.
Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo