LIÊN KẾT HỮU ÍCH
 
 
 
 
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN
Địa chỉ e-mail
Trang chủ » Thông báo » Thông báo Kết quả Hội nghị Toàn quốc về quản lý sở hữu trí tuệ năm 2014
Thông báo Kết quả Hội nghị Toàn quốc về quản lý sở hữu trí tuệ năm 2014
Thực hiện kế hoạch hoạt động năm 2014, trong 2 ngày 30 và 31 tháng 10 năm 2014, Cục Sở hữu trí tuệ đã phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bạc Liêu tổ chức Hội nghị Toàn quốc về quản lý sở hữu trí tuệ năm 2014 tại thành phố Bạc Liêu.
Hội nghị đã tiến hành tổng kết hoạt động quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ giai đoạn từ tháng 7/2013 đến tháng 6/2014, thảo luận một số vấn đề liên quan đến nội dung hoạt động quản lý nhà nước, báo cáo một số kết quả triển khai Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2011 – 2015 và định hướng phát triển Chương trình giai đoạn 2016–2020. Cục Sở hữu trí tuệ thông báo kết quả Hội nghị tại Thông báo số 9573/TB-SHTT, toàn văn thông báo có thể tải xuống tại đây.
Báo cáo Tổng quan hoạt động quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ số 9592/SHTT-PTST được hoàn thiện trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ và ý kiến đóng góp của các đại biểu tham dự Hội nghị có thể tải xuống tại đây.
Phòng Quản lý và Phát triển hoạt động sáng tạo