LIÊN KẾT HỮU ÍCH
 
 
 
 
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN
Địa chỉ e-mail
Trang chủ » Thông báo » Thông báo Danh sách thí sinh đủ điều kiện vào vòng thi tuyển lao động hợp đồng năm 2016
Thông báo Danh sách thí sinh đủ điều kiện vào vòng thi tuyển lao động hợp đồng năm 2016
Hội đồng tuyển dụng Cục Sở hữu trí tuệ thông báo Danh sách thí sinh đủ điều kiện vào vòng thi tuyển lao động hợp đồng năm 2016 (Danh sách kèm theo).
Cục Sở hữu trí tuệ sẽ tổ chức Khoá học bồi dưỡng kiến thức chung (miễn phí) cho các thí sinh có tên trong Danh sách nêu trên. Cụ thể như sau:
- Thời gian học: 02 ngày.
- Địa điểm tổ chức lớp học: Trụ sở Cục Sở hữu trí tuệ (384-386 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội).
- Thời gian tổ chức lớp học: Dự kiến trong tháng 4/2016 (Hội đồng tuyển dụng sẽ thông báo thời gian cụ thể đến các thí sinh.
Toàn văn Thông báo số 2387/TB-HĐTD ngày 01/4/2016 và danh sách thi sinh đủ điều kiện vào vòng thi tuyển hợp đồng lao động năm 2016  có thể tải về tại đây.
Phòng Tổ chức cán bộ