LIÊN KẾT HỮU ÍCH
 
 
 
 
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN
Địa chỉ e-mail
Trang chủ » Thông báo » Thông báo về thủ tục hỗ trợ vốn đầu tư thiết bị của dự án triển khai sáng chế bảo vệ môi trường
Thông báo về thủ tục hỗ trợ vốn đầu tư thiết bị của dự án triển khai sáng chế bảo vệ môi trường

Ngày 10/2/2017, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 12/2017/TT-BTC hướng dẫn trình tự, thủ tục hỗ trợ vốn đầu tư thiết bị của dự án triển khai ứng dụng sáng chế bảo vệ môi trường. Cục Sở hữu trí tuệ xin thông báo toàn văn thông tư nêu trên đến các tổ chức, cá nhân quan tâm. Toàn văn thông tư được đăng tải tại đây.

Cục Sở hữu trí tuệ