LIÊN KẾT HỮU ÍCH
 
 
 
 
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN
Địa chỉ e-mail
Trang chủ » Thông báo » Thông báo về kết quả đánh giá sơ khảo và tổ chức thi chung khảo Cuộc thi Sáng chế năm 2014
Thông báo về kết quả đánh giá sơ khảo và tổ chức thi chung khảo Cuộc thi Sáng chế năm 2014
Cục Sở hữu trí tuệ ra Thông báo số 9396/TB-SHTT ngày 07/11/2014 về kết quả đánh giá sơ khảo và tổ chức thi chung khảo Cuộc thi Sáng chế năm 2014.
Toàn văn Thông báo số 9396/TB-SHTT có thể tải về tại đây.
Phòng Hợp tác quốc tế