LIÊN KẾT HỮU ÍCH
 
 
 
 
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN
Địa chỉ e-mail
Trang chủ » Thông báo » Thông báo về việc sử dụng Bảng phân loại Viên phiên bản 7
Thông báo về việc sử dụng Bảng phân loại Viên phiên bản 7
Cục Sở hữu trí tuệ đã ban hành Thông báo Số 9779/TB-SHTT ngày 21/11/2013 về việc sử dụng Bảng phân loại quốc tế các yếu tố hình của nhãn hiệu trong đăng ký nhãn hiệu (Bảng phân loại Viên phiên bản 7).
- Toàn văn Thông báo Số 9779/TB-SHTT có thể tải về tại đây;
- Giới thiệu chung về Bảng phân loại Viên có thể tải về tại đây;
- Bảng phân loại các yếu tố hình có thể tải về tại đây;
- Các ví dụ về các yếu tố hình có thể tải về tại đây.

Trung tâm Thông tin