LIÊN KẾT HỮU ÍCH
 
 
 
 
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN
Địa chỉ e-mail
CÁC BÀI VIẾT VỀ CHỈ DẪN ĐỊA LÝ
BẢO HỘ CHỈ DẪN ĐỊA LÝ “HƯNG YÊN” CHO SẢN PHẨM NHÃN LỒNG
Cục Sở hữu trí tuệ cấp Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý số 00055 cho sản phẩm nhãn lồng “Hưng Yên” nổi tiếng...
Chi tiết...
BẢO HỘ CHỈ DẪN ĐỊA LÝ “KAMPOT” CHO SẢN PHẨM HẠT TIÊU
Ngày 28/12/2016, Cục Sở hữu trí tuệ cấp Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý số 54 cho sản phẩm hạt tiêu Kampot...
Chi tiết...
BẢO HỘ CHỈ DẪN ĐỊA LÝ “KAMPONG SPEU” CHO SẢN PHẨM ĐƯỜNG THỐT NỐT
Ngày 28/12/2016, Cục Sở hữu trí tuệ cấp Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý số 53 cho sản phẩm đường thốt nốt "Kampong Speu" nổi tiếng...
Chi tiết...
BẢO HỘ CHỈ DẪN ĐỊA LÝ “HÀ GIANG” CHO SẢN PHẨM CAM SÀNH
Ngày 10/10/2016, Cục Sở hữu trí tuệ cấp Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý số 00052 cho sản phẩm cam sành “Hà Giang"...
Chi tiết...
BẢO HỘ CHỈ DẪN ĐỊA LÝ “THƯỜNG XUÂN” CHO SẢN PHẨM QUẾ
Ngày 10 tháng 10 năm 2016, Cục Sở hữu trí tuệ cấp Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý số 00051 cho sản phẩm quế Thường Xuân...
Chi tiết...
Đến trang:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11