LIÊN KẾT HỮU ÍCH
 
 
 
 
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN
Địa chỉ e-mail
CÁC BÀI VIẾT VỀ CHỈ DẪN ĐỊA LÝ
BẢO HỘ CHỈ DẪN ĐỊA LÝ “MÈO VẠC” CHO SẢN PHẨM MẬT ONG BẠC HÀ
Ngày 01 tháng 3 năm 2013, Cục Sở hữu trí tuệ đã ban hành Quyết định số 316/QĐ-SHTT về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý số 00035...
Chi tiết...
BẢO HỘ CHỈ DẪN ĐỊA LÝ “YÊN CHÂU” CHO SẢN PHẨM XOÀI TRÒN
Ngày 30 tháng 11 năm 2012, Cục Sở hữu trí tuệ đã ban hành Quyết định số 2958/QĐ-SHTT về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý số 00034...
Chi tiết...
BẢO HỘ CHỈ DẪN ĐỊA LÝ “BẮC KẠN” CHO SẢN PHẨM QUÝT QUẢ
Ngày 14 tháng 11 năm 2012, Cục Sở hữu trí tuệ đã ban hành Quyết định số 2839/QĐ-SHTT về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý số 00033...
Chi tiết...
BẢO HỘ CHỈ DẪN ĐỊA LÝ “BẢO LÂM” CHO SẢN PHẨM HỒNG KHÔNG HẠT
Ngày 14 tháng 11 năm 2012, Cục Sở hữu trí tuệ đã ban hành Quyết định số 2838/QĐ-SHTT về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý số 00032...
Chi tiết...
BẢO HỘ CHỈ DẪN ĐỊA LÝ “TÂN TRIỀU” CHO SẢN PHẨM BƯỞI
Ngày 14/11/2012, Cục SHTT đã ban hành Quyết định số 2837/QĐ-SHTT về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý số 00031...
Chi tiết...
Đến trang:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10