LIÊN KẾT HỮU ÍCH
 
 
 
 
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN
Địa chỉ e-mail
CÁC BÀI VIẾT VỀ CHỈ DẪN ĐỊA LÝ
BẢO HỘ CHỈ DẪN ĐỊA LÝ “NINH THUẬN” CHO SẢN PHẨM NHO
Cục Sở hữu trí tuệ đã ra Quyết định số 194 /QĐ-SHTT, ngày 7 tháng 02 năm 2012 về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý số 00030 ...
Chi tiết...
BẢO HỘ CHỈ DẪN ĐỊA LÝ “TRÀ MY” CHO SẢN PHẨM QUẾ VỎ
Ngày 13 tháng 10 năm 2011, Cục SHTT đã ban hành Quyết định số 2293/QĐ-SHTT về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý số 00029...
Chi tiết...
BẢO HỘ CHỈ DẪN ĐỊA LÝ “NGA SƠN” CHO SẢN PHẨM CÓI
Ngày 13 tháng 10 năm 2011, Cục Sở hữu trí tuệ đã ra Quyết định số 2292/QĐ-SHTT về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý số 00028 cho sản phẩm cói Nga Sơn...
Chi tiết...
BẢO HỘ CHỈ DẪN ĐỊA LÝ “BÀ ĐEN” CHO SẢN PHẨM MÃNG CẦU
Ngày 10.08.2011 Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ ký Quyết định số: 1804/QĐ-SHTT về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý số 00027...
Chi tiết...
BẢO HỘ CHỈ DẪN ĐỊA LÝ “TRÙNG KHÁNH” CHO SẢN PHẨM HẠT DẺ
Ngày 21 tháng 3 năm 2011, Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ đã ra Quyết định số 496/QĐ-SHTT về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý...
Chi tiết...
Đến trang:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11