LIÊN KẾT HỮU ÍCH
 
 
 
 
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN
Địa chỉ e-mail
SỐ LIỆU THỐNG KÊ
Thống kê văn bằng sở hữu công nghiệp đã cấp năm 2009
Số liệu thống kê sơ bộ văn bằng bảo hộ đã cấp trong năm 2009
Chi tiết...
Bảng thống kê đơn sở hữu công nghiệp năm 2009
Thống kê sơ bộ đơn sở hữu công nghiệp nộp năm 2009
Chi tiết...
Số liệu thống kê năm 2007
Tình hình hoạt động sở hữu trí tuệ và số liệu thống kê năm 2007
Chi tiết...
Kho thông tin tư liệu sở hữu công nghiệp
:::: Sáng chế - giải pháp hữu ích ::::
Chi tiết...
Giải quyết khiếu nại về SHCN
Giải quyết khiếu nại về SHCN
Chi tiết...
Đến trang:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14