LIÊN KẾT HỮU ÍCH
 
 
 
 
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN
Địa chỉ e-mail
SỐ LIỆU THỐNG KÊ
Số liệu thống kê đơn và bằng SHCN của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 6 tháng đầu năm 2012
Thống kê số lượng đơn đăng ký sở hữu công nghiệp và văn bằng bảo hộ cấp ra của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 6 tháng đầu năm 2012...
Chi tiết...
Số liệu thống kê đơn và bằng SHCN của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương năm 2011
Thống kê số lượng đơn đăng ký sở hữu công nghiệp và văn bằng bảo hộ cấp ra của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương năm 2011.
Chi tiết...
Thống kê 5 tháng đầu năm 2011
Số liệu thống kê bảo hộ sở hữu công nghiệp của các địa phương trong nước 5 tháng đầu năm 2011.
Chi tiết...
Thống kê đơn và văn bằng bảo hộ 6 tháng đầu năm 2010 (Từ 01/01/2010 đến 30/06/2010)
Số liệu thống kê đơn và văn bằng bảo hộ của các địa phương 6 tháng đầu năm 2010 (Từ 01/01/2010 đến 30/06/2010). Lưu ý: Số liệu thống kê tại các thời điểm luôn khác nhau do tình trạng của đơn và văn bằng thay đổi theo thời gian.
Chi tiết...
Thống kê văn bằng sở hữu công nghiệp đã cấp năm 2009
Số liệu thống kê sơ bộ văn bằng bảo hộ đã cấp trong năm 2009
Chi tiết...
Đến trang:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14