LIÊN KẾT HỮU ÍCH
 
 
 
 
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN
Địa chỉ e-mail
SỐ LIỆU THỐNG KÊ
Số lượng đơn đăng ký sở hữu công nghiệp và văn bằng bảo hộ cấp ra Quý IV năm 2013
Thống kê số lượng đơn đăng ký sở hữu công nghiệp và văn bằng bảo hộ cấp ra của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Quý IV năm 2013...
Chi tiết...
Số lượng đơn đăng ký sở hữu công nghiệp và văn bằng bảo hộ cấp ra Quý III năm 2013
Thống kê số lượng đơn đăng ký sở hữu công nghiệp và văn bằng bảo hộ cấp ra của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Quý III năm 2013...
Chi tiết...
Số liệu thống kê đơn và bằng SHCN của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2012
Thống kê số lượng đơn đăng ký sở hữu công nghiệp và văn bằng bảo hộ cấp ra của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2012...
Chi tiết...
Số liệu thống kê đơn và bằng SHCN của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 6 tháng đầu năm 2012
Thống kê số lượng đơn đăng ký sở hữu công nghiệp và văn bằng bảo hộ cấp ra của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 6 tháng đầu năm 2012...
Chi tiết...
Số liệu thống kê đơn và bằng SHCN của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương năm 2011
Thống kê số lượng đơn đăng ký sở hữu công nghiệp và văn bằng bảo hộ cấp ra của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương năm 2011.
Chi tiết...
Đến trang:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15