LIÊN KẾT HỮU ÍCH
 
 
 
 
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN
Địa chỉ e-mail
TIN TỨC & SỰ KIỆN
TỔ CHỨC HỘI THẢO VỀ “SỬ DỤNG KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH SÁNG CHẾ CỦA CÁC CƠ QUAN SỞ HỮU TRÍ TUỆ NƯỚC NGOÀI”
Hội thảo “Sử dụng kết quả thẩm định sáng chế của các cơ quan sở hữu trí tuệ nước ngoài” đã được tổ chức tại Hà Nội từ ngày 26-28/11/2012...
Chi tiết...
BẢO HỘ CHỈ DẪN ĐỊA LÝ “YÊN CHÂU” CHO SẢN PHẨM XOÀI TRÒN
Ngày 30 tháng 11 năm 2012, Cục Sở hữu trí tuệ đã ban hành Quyết định số 2958/QĐ-SHTT về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý số 00034...
Chi tiết...
BẢO HỘ CHỈ DẪN ĐỊA LÝ “BẮC KẠN” CHO SẢN PHẨM QUÝT QUẢ
Ngày 14 tháng 11 năm 2012, Cục Sở hữu trí tuệ đã ban hành Quyết định số 2839/QĐ-SHTT về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý số 00033...
Chi tiết...
BẢO HỘ CHỈ DẪN ĐỊA LÝ “BẢO LÂM” CHO SẢN PHẨM HỒNG KHÔNG HẠT
Ngày 14 tháng 11 năm 2012, Cục Sở hữu trí tuệ đã ban hành Quyết định số 2838/QĐ-SHTT về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý số 00032...
Chi tiết...
BẢO HỘ CHỈ DẪN ĐỊA LÝ “TÂN TRIỀU” CHO SẢN PHẨM BƯỞI
Ngày 14 tháng 11 năm 2012, Cục Sở hữu trí tuệ đã ban hành Quyết định số 2837/QĐ-SHTT về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý số 00031...
Chi tiết...
Đến trang:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48